Asielrecht

Jacqueline Oosterhof, Anton de Haan en Arthur Scholtmeijer hebben zich toegelegd op het asiel- en vreemdelingenrecht (waaronder bijvoorbeeld vreemdelingenbewaring, aanvraag asiel) en voeren in dat kader bezwaar- en beroepsprocedures tegen de Staat / IND door heel het land.

Onze advocaten gespecialiseerd in asielrecht

J. Oosterhof

A. de Haan

A.A. Scholtmeijer