Faillissementen

Faillissementen

Van de aan ons kantoor toegewezen faillissementen worden (kwartaal)verslagen gepubliceerd. De verslagen zijn op rechtspraak.nl te vinden via rechtspersoon

Crediteuren kunnen hun vordering digitaal aanmelden via het indieningsformulier. 

Algemeen contact:

Faillissement JOYNE B.V.

Voor particuliere abonnees van JOYNE B.V. heeft de curator een formulier met de meest gestelde vragen opgesteld. Leest u dat FAQ-formulier alstublieft eerst.

Particuliere abonnees van JOYNE B.V. communiceren op: en kunnen hun vordering indienen via het indieningsformulier.