Klachtenregeling

Advocaten dienen zich naast de wet te houden aan Gedragsregels die door de Orde van Advocaten zijn vastgesteld.

De informele weg

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening door uw advocaat, bespreekt u dit eerst met de advocaat. Mocht u dat niet willen, dan kunt u uw klacht schriftelijk bij onze klachtenfunctionaris mr. R. Verdonk indienen. Indien u een klacht heeft over het functioneren van mr. R. Verdonk, dan kunt u uw klacht daarover bij de waarnemend klachtenfunctionaris mr. R.M. Goudberg indienen.

De formele weg.

Als u van oordeel bent dat u niet adequaat ben bijgestaan, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten. Deze zal de klacht onderzoeken en zo mogelijk nagaan of niet alsnog een oplossing kan worden gevonden. Blijkt dat niet mogelijk dan zal de Deken de zaak doorsturen naar de Raad van Discipline die de klacht verder zal onderzoeken.