Erfrecht

Bij het erfrecht moet gedacht worden aan advisering bij de afwikkeling van een erfenis, een legaat of ondersteuning bij de gesprekken met bijvoorbeeld een executeur-testamentair. Hiske Bakker en Jasper Verdonk zijn uw contactpersonen voor dit rechtsgebied.

Onze advocaten gespecialiseerd in erfrecht

Hiske Bakker

Jasper Verdonk