Financiering, Zekerheden & Insolventie

Vrijwel alle ondernemers komen vroeg of laat voor een financieringsvraagstuk te staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de start of uitbreiding van een bedrijf(sovername), wanneer daarvoor (extra) financiering of (extra) zekerheid nodig is. In het kader van financiering verstaan we onder zekerheden de verschillende vormen van goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheid. Daarnaast hebben wij ruime ervaring op het gebied van het insolventierecht. Niet alleen als curator of bewindvoerder, maar ook staan wij ondernemingen bij die in zwaar weer verkeren, of ondernemingen de te maken hebben met een failliete leverancier of afnemer.

Financiering

Financiering ziet onder meer op de verschillende wijzen waarop de onderneming in haar behoefte aan financiële middelen kan voorzien ter financiering van haar ondernemingsactiviteiten.Verdonk advocaten adviseert zowel financiers als kredietnemers bij (complexe) financieringstrajecten, zowel bij de onderhandelingen als het opstellen of corrigeren van de financieringsovereenkomsten en de te verstrekken zekerheden.

Daarnaast begeleiden wij financiële herstructureringen van ondernemingen en adviseren wij over zekerheden. Zowel de financier als de kredietnemer is gebaat bij heldere overeenkomsten en een gedegen strategie als mocht blijken dat er zekerheden uitgewonnen moeten gaan worden. Omdat wij weten 'hoe een bank denkt' wordt die kennis en ervaring ingezet bij de begeleiding van ondernemingen bij herfinancieringstrajecten en / of opeising en uitwinning van zekerheden.

Zekerheden

Verdonk advocaten heeft al tientallen jaren ervaring opgebouwd en staat zowel (groot)banken als ondernemers bij op deze rechtsgebieden. Daarbij wordt een procedure over het uitwinnen van zekerheden niet geschuwd. Onze advocaten helpen u bij de (her)financiering van uw onderneming en adviseren u bij de daarvoor door de onderneming te stellen zekerheden zoals het vestigen van een pandrecht op vorderingen op debiteuren, hypotheek op uw vastgoed dan wel een door u privé te stellen (bank)  borgtocht. Wij adviseren u als ondernemer hoe u het beste uw risico kunt spreiden en de risico's daar te leggen waar u ze wilt en kunt nemen.

Insolventies

Verdonk advocaten houdt zich veel bezig met faillissementsrecht, ook wel insolventierecht genoemd. Omdat wij zelf regelmatig worden aangesteld als curator in een faillissement of bewindvoerder in een surseance van betaling, beschikken wij over zeer ruime ervaring op dit gebied ook wanneer er bijvoorbeeld hoger beroep tegen een faillissementsvonnis of WSNP-uitspraak moet worden ingesteld. Absolute meerwaarde is dat wij weten 'hoe een curator denkt' en die ruime ervaring wordt ingezet bij de begeleiding en advisering van een bestuurder van een onderneming in zwaar weer of insolvente onderneming in 'de samenwerking' met de curator van die failliete onderneming. Wij adviseren u hoe u uw positie veilig kunt stellen of om uw schade zoveel mogelijk te beperken en zo mogelijk een doorstart te maken met volop kansen in de toekomst. 

  • Zekerheden zoals borgtocht, hypotheek, pandrecht, financieringsovereenkomsten
  • Faillissementsaanvraag, hoger beroep tegen faillissementsvonnis of WSNP-uitspraak
  • Faillissements Pauliana, verrekening in zicht faillissement
  • Begeleiden bij het voorkomen van een faillissement of advisering bij een doorstart
  • Bestuurdersaansprakelijkheid in (of buiten) faillissement

Onze advocaten gespecialiseerd in financiering, zekerheden & insolventie