Vastgoed

Op het gebied van bouwrecht, huurrecht e.d. staan Bjernt van Popta en Jasper Verdonk bedrijven en particulieren bij en hebben ervaring met het voeren van procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan bouwfouten van aannemers, meer- minderwerk, oplevering in onvoltooide staat of retentierecht alsook huurkwesties tussen verhuurder en huurder.

Onze advocaten gespecialiseerd in vastgoed en huurrecht

Bjernt van Popta

Jasper Verdonk