Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wanneer uw inkomen en/of vermogen onvoldoende is om de kosten van een advocaat zelf te kunnen dragen, betaalt de overheid de kosten van rechtsbijstand, behoudens een door u te betalen eigen bijdrage die weer afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Daarnaast is mogelijk dat u bijkomende kosten moet betalen. Hiervan wordt echter ook vaak een deel door de overheid betaald.

Ook bestaat er een lichte advies toevoeging. In dat geval blijft de rechtsbijstand beperkt tot een aantal uren, maar is uw eigen bijdrage ook beperkt.