Disclaimer Content

Verdonk Advocaten heeft bij het opmaken van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Het is echter altijd mogelijk dat sommige informatie op de website niet meer (volledig)  juist is.

Particulier Zakelijk

Geen rechten aan ontlenen

Op de website van Verdonk Advocaten staat algemene informatie en daar kunnen geen rechten of adviezen aan worden ontleend.

Exoneratie

Mocht op de website onjuist of onvolledige informatie staan, dan is Verdonk Advocaten niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien door een eventuele onjuiste of onzorgvuldige vermelding van informatie op onze website.

Intellectuele eigendommen

Intellectuele eigendomsrechten zoals die staan weergegeven op de website behoren toe aan Verdonk Advocaten. Niets van deze website mag zonder schriftelijk toestemming van Verdonk Advocaten worden verveelvoudigd of openbaargemaakt.

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.