Vereffening

Steeds vaker worden wij als kantoor geconfronteerd met erfrechtelijke kwesties en dit heeft in veel gevallen van doen met de afwikkeling van een nalatenschap. Er zijn daarbij twee mogelijkheden. Of de erflater heeft een (langstlevende) testament opgemaakt of niet en in dat geval is er sprake van een wettelijk versterfrecht.

 

Neem contact op

Testament

In het eerste geval heeft de erflater zelf min of meer bepaald aan wie wat toekomt. De erflater kan bijvoorbeeld in het testament erfgenamen onterven of bijvoorbeeld goede doelen opnemen als erfgenaam. Of een legaat opnemen in het testament. Er is een heel scala aan mogelijkheden, en dat leidt er toe dat als de nalatenschap vereffend moet worden het veelal lastig is om te berekenen wie waar recht op heeft en welke schulden bijvoorbeeld eerst moeten worden betaald.

Vereffening nalatenschap

Dat vereffenen van de nalatenschap wordt ingewikkelder omdat er steeds meer sprake is van samengestelde gezinnen, waar ook rekening mee dient te worden gehouden in de bepaling van toekomende bedragen of goederen. Maar ook het huwelijksvermogensrecht is sinds 2018 veranderd m.b.t. de gemeenschap van goederen. En dit leidt ook weer tot extra ingewikkelde verdelingen. In een testament wordt vaak een familielid tot executeur benoemd die de nalatenschap moet afwikkelen. In dat executeurschap geldt dat dat ook verschillende vormen zijn, de ene mag slechts de begrafenis regelen de andere executeur mag volledig afwikkelen (de zogenaamde drie sterren executeur). Een leek komt vaak voor veel lastige juridische uitdagingen te staan.

Advocaten

Drie personen van ons kantoor hebben de Leergang Vereffening en Executele van de Vakvereniging Novex  afgerond:

  1. Hiske Bakker
  2. Rimar Goudberg
  3. Bjernt van Popta

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.