Overname

Aan de overname van een onderneming zijn niet alleen financiële, maar ook juridische aspecten verbonden. Uw accountant zal adviseren over de waardebepaling van uw onderneming en uw belastingadviseur over fiscale aspecten. Uw advocaat zal zich speciaal richten op de civielrechtelijke risico’s die zo’n overdracht met zich mee brengt en zorgen voor een sluitende schriftelijke vastlegging van de afspraken. Elke ondernemer loopt risico’s maar goed ondernemerschap kenmerkt zich door gecalculeerd risico’s te nemen. Daarvoor is het voor u, of u nu kopende of verkopende partij bent, noodzakelijk dat u weet welke risico’s u loopt.

 

Neem contact op

Wat kan Verdonk Advocaten voor u betekenen

De spreekwoordelijke ‘lijken in en uit de kast’ vormen een reëel gevaar bij iedere bedrijfsovername. Wij kunnen die risico’s zo goed mogelijk voor u in kaart brengen en dan uiteraard ook zoveel mogelijk beperken (garanties / vrijwaringen e.d.). Overigens is zo’n overnameproces veelal alleen maar succesvol als er sprake is van teamwork door alle betrokkenen. Samenwerking met uw advocaat bedrijfsovername is daarbij dus cruciaal.  Hulp bij bedrijfsovername is vaak essentieel.

Uw keuzes bij bedrijfsovername blijven leidend

Wat wij niet doen, is op uw stoel gaan zitten. Het is uw bedrijf, uw geld en uw keuze. Wat wij wel doen, is u hulp bieden en begeleiden bij het gecompliceerde proces van een bedrijfsovername. Van de intentieovereenkomst en de geheimhoudingsverklaring tot de uiteindelijke (ver)koopovereenkomst zelf. Dit is niet alleen omdat Verdonk Advocaten zowel voor de kopende als verkopende partij bij diverse procedures betrokken is geweest waarbij de (ver)koop achteraf toch minder succesvol bleek uit te pakken dan verwacht, maar ook omdat wij in faillissementen regelmatig als curator bedrijven verkopen. Hierdoor weten wij bij uitstek waar bij een bedrijfsovername problemen te verwachten zijn. Daarnaast kan Verdonk Advocaten u ook verder helpen als er voor een bedrijfsovername een (gedeeltelijke) herstructurering of sanering noodzakelijk is.

Bijsturen tijdens bedrijfsovername

Wij zijn er niet voor om tijdens dit proces continu op de rem te trappen maar wel om bij te sturen als het overnameproces uit de bocht dreigt te vliegen. Soms is het daarbij noodzakelijk u voor een teleurstelling te behoeden maar veel vaker is juist een succesvolle transactie het resultaat van uw en onze inspanningen.

Advocaten:

Bekijk onze rechtsgebieden