Klachtenregeling

Hoewel dat uiteraard niet ons streven is, kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening door uw advocaat. Vaak betreft het daarbij een vorm van miscommunicatie, soms te hoog gespannen verwachtingen of teleurstelling over het behaalde resultaat maar het kan natuurlijk ook zijn dat uw advocaat een fout heeft gemaakt. Indien u daarover uw beklag wilt doen, geldt binnen ons kantoor een klachtenregeling.

Procedure

Allereerst geldt uiteraard dat als u niet tevreden bent over de dienstverlening door uw advocaat u dit hem/haar kenbaar maakt. In veel gevallen is dat al voldoende om ‘de lucht te klaren’. Mocht dat echter niet het geval zijn of wenst u uw klacht ook direct aan derden binnen ons kantoor kenbaar te maken dan kunt u – schriftelijk, het liefst per e-mail – uw klacht (mede) richten aan de klachtafhandelaar binnen ons kantoor, te weten mr. R. Verdonk. Heeft u een klacht over mr. R. Verdonk dan u uw uw klacht richten aan de plaatsvervangend klachtafhandelaar mr. R. M. Goudberg.

U ontvangt altijd zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Veelal zal de klachtafhandelaar de betreffende advocaat horen op de klacht en vervolgens u voor een gesprek op kantoor uitnodigen al dan niet in aanwezigheid van de betreffende advocaat. Mogelijk is echter ook dat de klachtafhandelaar u meteen – altijd schriftelijk – diens standpunt laten weten. De klachtafhandelaar kan maatregelen treffen waarbij geheel of deels aan uw bezwaren tegemoet wordt gekomen. Indien geen regeling kan worden getroffen en/of de klachtafhandelaar uw klacht ongegrond acht en uw klacht betrekking heeft op de schending van Gedragsregels, zal de klachtafhandelaar u schriftelijk wijzen op de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Deken van de Orde van Advocaten Noord Nederland. Deze zal dan verder uw klacht in behandeling nemen. Indien geen regeling kan worden getroffen en/of de klachtafhandelaar uw klacht ongegrond acht en indien uw klacht niet ziet op de schending van Gedragsregels zal de klachtafhandelaar u schriftelijk wijzen op de mogelijkheid dat u zich eventueel tot de civiele rechter kunt wenden.

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.