Alimentatie

Als één van de partners na de echtscheiding niet volledig in het eigen levensonderhoud en/of dat van de kinderen kan voorzien, dient de andere partner alimentatie te betalen. Dit hangt af van meerdere factoren. Van belang is onder andere:

  • de financiële ruimte van de alimentatieplichtige om te kunnen betalen
  • de noodzaak van de alimentatiegerechtigde (kan hij/zij niet zelf in de kosten van levensonderhoud voorzien)
  • de gezinssamenstelling
  • de levensstijl tijdens het huwelijk
  • wie lost de (huwelijkse) schulden af.

 

Neem contact op

De hoogte van de alimentatie

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de behoefte van degene die de alimentatie ontvangt. De behoefte wordt bepaald door de welstand, zoals die is opgebouwd tijdens het huwelijk. Aan de hand van een speciaal daarvoor te hanteren methode wordt de behoefte berekend. Verdonk advocaten maakt voor u die berekeningen en adviseert welk bedrag aan alimentatie betaald moet  worden.

De duur van de alimentatie

Hoelang u recht heeft op alimentatie kunnen onze advocaten voor u berekenen. Uiteraard kunnen partijen in het kader van hun echtscheiding afspreken dat er een langere periode alimentatie wordt betaald. Om dit ook fiscaal in goede banen te leiden is bijstand van een advocaat noodzakelijk. Daarnaast is het onder omstandigheden mogelijk om -na afloop van de alimentatietermijn- via de rechter een verlenging te verzoeken. Zo’n verzoek moet door een advocaat worden ingediend.

De alimentatie vervalt als de alimentatiegerechtigde duurzaam gaat samenwonen met een nieuwe partner. Het is ook mogelijk om alimentatie af te kopen. Verdonk Advocaten adviseert u ook voor wat betreft eventuele fiscale gevolgen van de afkoop van alimentatie.

Advocaten:

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.