Pensioen

De verdeling van pensioenen is ingewikkelde materie en het is belangrijk dat u daarvoor advies vraagt aan een deskundige. Kennis van de wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding is essentieel. Die wet geeft recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Verevening is een vorm van verdeling van pensioengelden.

 

Neem contact op

Ouderdomspensioen

Als er tijdens het huwelijk ouderdomspensioen wordt opgebouwd, dan moet er binnen twee jaar na de scheiding bij het pensioenfonds aanspraak op de verdeling daarvan worden gemaakt. Als het pensioenfonds het verzoek te laat ontvangt, dan moet u het pensioen zelf verdelen met uw ex-partner. De partner die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander zijn of haar deel uitbetalen. Dat levert vaak problemen op, dus wees uzelf bewust van de termijn. Betaalt u aan uw ex-partner dan kunt u de uitbetaalde bedragen aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Nabestaandenpensioen

Een ouderdomspensioen kan uitgebreid worden met een nabestaandenpensioen. Als de ene partner overlijdt, dan wordt zijn of haar pensioen uitbetaald aan de nabestaanden (partner en kinderen). Als u bent gescheiden en uw ex-partner overlijdt, dan heeft u nog steeds recht op (een deel van) het nabestaandenpensioen. Dit bestaat uit het bedrag dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Verevening

In het geval tijdens het huwelijk pensioenrechten zijn opgebouwd, dient dit pensioen, tenzij dit bij huwelijksvoorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, verevend te worden (ook in geval van zogenaamde koude uitsluiting). Wij zullen altijd nagaan in hoeverre er afspraken met betrekking tot de pensioenaanspraken gemaakt moeten worden.

Pensioen in eigen onderneming

Met name in het geval pensioenaanspraken zijn opgebouwd in de eigen onderneming vereist die verevening speciale aandacht. Van belang daarbij is bijvoorbeeld welk deel is opgebouwd voor uw echtgenoot en wat de fiscale consequenties van een afstorting zijn. Gezien onze expertise kunnen wij u adviseren wat daarbij voor u de (on)mogelijkheden zijn.

Advocaten:

 

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.