Identificatie & WWFT

Verdonk Advocaten handelt in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft bevat zowel de verplichting om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende te identificeren (cliëntonderzoek) als de verplichting om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt. Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd door middel van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon. In geval van identificatie zal het soort identiteitsbewijs en het nummer worden genoteerd en in onze administratie opgenomen worden. Verdere informatie hierover kunt u vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Neem contact op

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.