Faillissementen

Curatoren zijn in elk aan hen toegewezen faillissement verplicht kwartaalverslagen te publiceren. De verslagen zijn interessant voor belanghebbenden die met het faillissement te maken krijgen zoals handelscrediteuren, werknemers of banken. In de verslagen meldt de curator de activiteiten die zijn ontplooid bij de afwikkeling van het faillissement zoals verkoop van activa, boekenonderzoek, bestuurdersaansprakelijkheid en de termijn van afwikkeling van het faillissement. Via faillissementsverslagen kunt u de openbare faillissementsverslagen raadplegen.

Crediteuren kunnen (bij voorkeur) hun vordering digitaal aanmelden door middel van het online SFV formulier.

Voor vragen neem contact op via: fm@verdonkadvocaten.nl

Bekijk onze rechtsgebieden