Faillissementen

De aan ons kantoor verbonden curatoren zijn in elk aan hen toegewezen faillissementen verplicht elk kwartaal verslagen te publiceren op de website. Via de link faillissementsverslagen kunt u de verslagen van onze curatoren raadplegen. Crediteuren kunnen (bij voorkeur) hun vordering digitaal aanmelden door middel van een IndieningsformulierNL 

Contact: fm@verdonkadvocaten.nl

 

Bekijk onze rechtsgebieden