Interne conflicten

Niet alleen met derden maar ook binnen uw eigen onderneming of organisatie of instelling kunnen conflicten ontstaan. Te denken daarbij valt aan conflicten tussen de aandeelhouders of bestuurders onderling, maar ook verschillen van inzicht tussen bestuur en de Ondernemingsraad of de cliëntenraad.

 

Neem contact op

Minder snel procedure

Interne conflicten lenen zich veelal minder voor een procedure omdat dit de verhoudingen binnen de onderneming of instelling vaak ernstig verstoort terwijl u wel verder met elkaar ‘door één deur’ moet. Een nadeel aan een procedure is verder dat het risico wordt gelopen dat ‘de vuile was buiten komt te hangen’. Ook kan het voorkomen dat er een conflict tussen werkgever en werknemer of tussen de werknemers onderling ontstaat (of dreigt te gaan ontstaan) waarbij wederzijds niet de behoefte bestaat die voor de rechter ‘uit te vechten’.

Wat Verdonk Advocaten en Mediators voor u kunnen betekenen

Bij interne conflicten vormt mediation vaak een goede mogelijkheid om de verstoorde verhoudingen weer vlot te trekken. Wij zijn, zowel als advocaat als mediator, gehouden aan ons beroepsgeheim zodat u zeker weet dat het conflict niet op straat komt te liggen als wij voor u aan de slag gaan. Maar ook als de geest al uit de fles is, kan uit oogpunt van damage control onze bijstand vaak erger voorkomen.

Ook in het geval het conflict al dermate is ontspoord dat mediation niet meer een reële mogelijkheid vormt, kan Verdonk Advocaten een rol voor u spelen. Ook dan is het immers nog steeds mogelijk een procedure te voorkomen en in overleg met (de advocaat van) de andere partij te onderzoeken of een minnelijke regeling getroffen kan worden waarbij dit dan door ons in een vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd.

Kort geding

Soms kan een conflict al zo hoog zijn opgelopen dat juist meteen rechtsmaatregelen genomen moeten worden. Wij kunnen u adviseren of het zinvol is een kort geding op te starten en ook verder samen met u de strategie bepalen zodat uw positie het best wordt gewaarborgd. Wij treden op als uw sparringpartner om de situatie niet nog verder te laten escaleren, maar ook om meteen krachtige juridische stappen te nemen waar dit noodzakelijk is.

Advocaten:

Bekijk onze rechtsgebieden