Ontslag

Verdonk Advocaten staat zowel de werkgever als de werknemer in ontslagzaken bij. Dat is een bewuste keuze. Op die wijze wordt onze kennis van het arbeidsrecht geoptimaliseerd en worden we zelden overvallen door verweren van de wederpartij.

 

Neem contact op

Hulp bij ontslag voor werkgevers

Bent u werkgever en wilt u tot ontslag,al dan niet ‘op staande voet’, overgaan, laat u dan altijd juridisch adviseren. In het arbeidsrecht luistert het veelal nauw en dienen alle omstandigheden van het (specifieke) geval afgewogen te worden. De regelgeving en rechtspraak op dit punt is vaak complex terwijl een klein foutje al grote financiële gevolgen kan hebben.

Wat zijn uw mogelijkheden om het arbeidsconflict in der minne te regelen of juist hierover te procederen? Hoe regelt u het ontslag zo dat u niet nadien alsnog voor onaangename verrassingen kan komen te staan? Wij kunnen u hierbij helpen. En als de arbeidsrelatie weliswaar verstoord is, maar nog niet volkomen is vastgelopen, vormt mediation ook een optie om tot een oplossing te komen.

Bestuurder van een rechtspersoon

Voor ontslag van een bestuurder van een rechtspersoon spelen naast het arbeidsrecht ook de regels van het rechtspersonenrecht. Dat maakt zo’n ontslag extra gecompliceerd. Laat u daarbij altijd juridisch adviseren nu de gevolgen van een onregelmatig ontslag zowel voor de bestuurder als de rechtspersoon al snel niet te overzien zijn. Ook hier kan in sommige gevallen een oplossing via mediation gezocht worden.

Hulp bij ontslag voor werknemers

Voor een werknemer zijn de gevolgen van een ontslag zeer ingrijpend. In het arbeidsrecht staat de bescherming van de werknemer voorop. Ontslag wordt door de rechter vaak pas alleen toegestaan als andere opties niet meer mogelijk zijn. Wat zijn uw mogelijkheden om een arbeidsconflict in der minne te regelen of juist hierover te procederen? Daarbij kijken wij ook naar de verdere gevolgen voor u. Zoals bijvoorbeeld uw (mogelijke) uitkeringsrechten of fiscale aspecten verbonden aan een afkoopregeling.

Mediation

Als de arbeidsrelatie weliswaar verstoord maar nog niet volkomen is vastgelopen, vormt mediation soms een goede optie om tot een oplossing te komen. Bij ontbinding in der minne zorgen wij altijd voor een deugdelijke vastlegging daarvan in een vaststellingsovereenkomst.

Kosteloos inloopspreekuur

Vaak kunnen we u al snel een analyse geven van uw positie. Verdonk Advocaten kent daarbij de mogelijkheid van een kosteloos inloopspreekuur.

Advocaat:

Bekijk onze rechtsgebieden