Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure kan de nodige tijd vergen. Nadat het verzoek daartoe is ingediend, duurt het meestal nog een half jaar of langer voordat uw zaak door de rechtbank inhoudelijk behandeld wordt.

 

Neem contact op

Voorlopige voorziening bij scheiding

Wordt de samenleving al verbroken voordat de echtscheiding is uitgesproken en lukt het niet om samen voor de eerste periode regelingen te treffen, bestaat er de mogelijkheid voorlopige voorzieningen te vragen. De rechter kan dan voor de duur van de procedure maatregelen treffen, voorlopige voorzieningen, zoals het vast stellen van een bedrag aan (kinder) alimentatie, een zorgregeling of wie er voorlopig in het huis mag blijven wonen.

Een voorlopige voorziening die vaak wordt verzocht betreft de toewijzing van de kinderen aan een ouder en het vaststellen van een omgangsregeling. In de regel zal de rechter bepalen dat de ouder aan wie de kinderen worden toevertrouwd ook in de echtelijke woning mag blijven wonen en daarvan dus gedurende de echtscheidingsprocedure het uitsluitend gebruik krijgt.

Voor het treffen van voorlopige voorzieningen zult u bij uw advocaat moeten aankloppen. Die dient daartoe een verzoekschrift in bij de rechtbank. Binnen enkele weken zal er een mondelinge behandeling worden gehouden waarbij de advocaten van beide partijen en de ex-partners zelf aanwezig zijn. Over het algemeen volgt binnen twee weken de uitspraak van de rechter

Wijziging van de voorlopige voorziening

Het is mogelijk dat voorlopige voorzieningen tussentijds worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Een oorzaak zou kunnen zijn dat de alimentatieplichtige werkloos is geworden en een lager inkomen heeft gekregen. Een advocaat kan dan een wijziging van de voorlopige voorziening verzoeken.

Advocaten:

 

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.