Aansprakelijkheid bestuurder

Indien u als bestuurder van een rechtspersoon handelt, is het uitgangspunt dat alleen die rechtspersoon voor uw handelingen als bestuurder aansprakelijk kan worden. Slechts onder bijzondere omstandigheden kunt u als bestuurder ook persoonlijk, in privé aansprakelijk worden gehouden.

 

Neem contact op

Onbehoorlijk bestuur

Dat is (alleen) het geval als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat wil zeggen: indien u heeft gehandeld zoals geen redelijk denkend bestuurder in een soortgelijk geval zou hebben gedaan. Overigens kan niet alleen de bestuurder van een besloten vennootschap, maar ook die van een stichting of vereniging, enzovoort persoonlijk aansprakelijk gehouden worden.

Het antwoord op de vraag of sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder hangt sterk af van de bijzondere omstandigheden van het geval. In zowel de wet als rechtspraak worden bepaalde bestuursdaden (of het achterwege laten daarvan) echter geacht en vermoed onbehoorlijk te zijn. Het ligt dan op de weg van de bestuurder aannemelijk te maken dat dit toch anders ligt.

Wat Verdonk Advocaten voor u kan betekenen

Juist omdat de advocaten verbonden aan Verdonk Advocaten in regelmatig als faillissementscurator aangesteld worden en waarbij altijd onderzocht moet worden of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, zijn wij bij uitstek in staat u adequaat te infomeren over uw positie.

Indien de rechtspersoon namens wie u heeft gehandeld geen verhaal meer biedt, worden niet zelden de pijlen op de bestuurder in privé gericht. Soms terecht maar veelal ten onrechte.

In het geval de rechtspersoon waarvan u de bestuurder bent failliet dreigt te gaan, loopt u extra risico (ook) in privé aangesproken te worden. Ook al is het alleen maar omdat in zo’n geval u al snel verplichtingen kan aangaan waarvan onduidelijk is of de rechtspersoon die nog wel na kan komen. Advies vooraf kan een hoop discussie achteraf voorkomen.

Voorlichten

De gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuursdaden kunnen voor de bestuurder in privé ingrijpend en verstrekkend zijn. Alleen al daarom is het verstandig u hierover goed te laten voorlichten.  Bent u verzekerd tegen bestuurdersaansprakelijkheid dan bent u vrij bent in de keuze van uw advocaat (ook al wil uw verzekeraar u soms anders laten geloven).

Advocaten:

Bekijk onze rechtsgebieden