Ondernemer in echtscheiding

Als u als ondernemer in een scheiding verwikkeld raakt, heeft dat niet alleen effect op u persoonlijk maar ook op uw onderneming. Ook als u uw onderneming in een aparte rechtspersoon (veelal de B.V.) heeft ondergebracht of indien u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, kunnen de gevolgen van een echtscheiding voor de onderneming zeer aanzienlijk zijn.

 

Neem contact op

Goed advies is essentieel

De ondernemer die meent dat, omdat hij of zij ‘in koude uitsluiting’ is gehuwd, diens onderneming daarom van een echtscheiding niets heeft te vrezen, kan ‘van een koude kermis thuiskomen’. Goed advies over uw positie is daarbij letterlijk en figuurlijk voor uw onderneming van levensbelang.

Daarbij spelen vaak de volgende aspecten een rol:

  • De waardering van de onderneming;
  • De rechtsvorm (een eenmanszaak, een vof/maatschap of een besloten vennootschap);
  • Fiscale aspecten (belastinglatenties, vrijstelling stakingswinst bij aandelenoverdracht, e.d.);
  • Uw schulden aan of vorderingen op uw B.V. (rekening-courantposities);
  • Oudedagsvoorzieningen (pensioenaanspraken/stamrechten/FOR);
  • De continuïteit van uw onderneming (en de financiering van een mogelijke uitkoop).

Wat Verdonk Advocaten voor u kan betekenen

Voor een goede beoordeling en advisering is samenwerking met uw accountant van groot belang. Maar ook uw advocaat moet in staat zijn de balans van de onderneming te lezen en te kunnen doorgronden. Daarom zal de echtscheidingsadvocaat van Verdonk Advocaten, in geval een onderneming in de verdeling betrokken dient te worden, vrijwel steeds – maar altijd na overleg met u – ook één van de ondernemingsrechtadvocaten inschakelen om ervoor te zorgen dat met hun expertise eenieder krijgt of kan behouden wat hem of haar toekomt.

Partner ondernemer

Voor de partner van ondernemer geldt dat wij niet alleen kijken naar de laatste (jaar)cijfers maar ook nagaan of er wellicht voorafgaand aan de scheiding onttrekkingen/wijzigingen hebben plaatsgevonden die mogelijk in de financiële afwikkeling gecorrigeerd dienen te worden. In het geval de ondernemer zijn eigen beloning/inkomen kan bepalen (hetgeen het geval is als deze directeur/grootaandeelhouder van ‘zijn’ B.V. is), wordt verder onderzocht of die beloning wel ‘marktconform’ is.

Pensioenvervening

Indien pensioenaanspraken of stamrechten binnen de onderneming zijn opgebouwd, dienen die vaak in de financiële afwikkeling betrokken te worden. Dat vergt bijna altijd specialistische juridische kennis waarover Verdonk Advocaten beschikt.

Advocaten:

 

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.