Verdeling

Bij een echtscheiding worden de bezittingen en schulden van u en uw ex-partner verdeeld. Het maakt daarbij uit of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, op huwelijkse voorwaarden of beperkte gemeenschap van goederen.

 

Neem contact op

Beperkte gemeenschap van goederen

De huidige wetgeving gaat uit van een beperkte gemeenschap van goederen. De eigendommen die echtgenoten hadden voor het ontstaan van de gemeenschap vallen niet meer onder de gemeenschap van goederen. Als de ene echtgenoot voor het huwelijk al een besloten vennootschap had, dan vallen de aandelen in die vennootschap niet in de gemeenschap. De waardevermeerdering van de aandelen die is gecreëerd tijdens het huwelijk valt wel in de gemeenschap.

Verrekenbeding

Niet alleen als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd maar ook indien u huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt die een zogenaamd ‘verrekenbeding’ bevatten, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het te verdelen gemeenschappelijke of te verrekenen vermogen. Zelfs indien u in koude uitsluiting bent getrouwd, kan toch sprake zijn van gemeenschappelijke bezittingen en schulden, bijvoorbeeld indien de echtelijke woning of een lening bij de bank op naam van u beiden staat.

Ook allerlei andere gemeenschappelijke bezittingen en schulden dienen verdeeld te worden. Ook die waaraan u wellicht zelf niet zo snel zou denken. Bijvoorbeeld: lijfrentepolissen, afgestorte gouden handdrukken, nog niet opgelegde belastingschulden of -teruggaven, stamrechten, vorderingen op of schulden aan de eigen vennootschap. Erfenissen vallen niet langer meer in de gemeenschap tenzij de erflater een insluitingsclausule heeft opgenomen in het testament.

Verder kan privévermogen zijn gebruikt ten behoeve van een gemeenschappelijk goed. In dat geval kan het zijn dat u daarvoor een vergoedingsrecht heeft. Bijvoorbeeld als u in gemeenschap van goederen gehuwd bent maar u schenkingen of nalatenschappen heeft verkregen waarvan is bepaald dat deze buiten die gemeenschap vallen en die zijn ‘geinvesteerd’ in goederen van de gemeenschap.

Convenant

Het is dus zaak dit allemaal goed in kaart te brengen en daarover duidelijke afspraken te maken. Die afspraken worden meestal vastgelegd in een overeenkomst, vaak een convenant genoemd. Uiteraard kunnen wij er voor zorgen dat die afspraken voor u goed op papier worden gezet.

Advocaten:

 

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.