ERFENIS EN NALATENSCHAP

Een notaris zal u als onafhankelijke partij op uw rechten kunnen wijzen maar kan/mag niet voor uw eigen specifieke belangen opkomen. Daarvoor dient u een advocaat in te schakelen. Indien bij de afwikkeling van een nalatenschap een conflict ontstaat of dreigt te gaan ontstaan, is deskundige juridische begeleiding vaak onvermijdelijk. Verdonk Advocaten kan u daarbij helpen. Wij beschikken over gespecialiseerde advocaten op het gebied van erfrecht.

 

Neem contact op

Eventuele problemen nalatenschap

Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunnen zich verschillende problemen voordoen. De meest voorkomende, maar zeker niet allemaal, zijn:

 • U bent onterfd maar kunt daar niet mee instemmen;
 • Er is een testament maar de inhoud is onduidelijk/onbegrijpelijk voor u;
 • Er hebben voor of na overlijden onverklaarbare onttrekkingen aan het vermogen van de erflater plaatsgevonden;
 • U krijgt als erfgenaam geen inzage in de administratie van de erflater;
 • Er is een executeur benoemd maar deze voert zijn/haar taak niet uit;
 • Er missen vermogensbestanddelen die in de afwikkeling betrokken zouden moeten worden;
 • U vreest dat de schulden van de erfalter de baten overtreffen;
 • Er zijn schenkingen verricht waarmee bij de afwikkeling geen rekening wordt gehouden;
 • De overige erfgenamen kijken u als langstlevende telkens op de vingers;
 • De boedelnotaris talmt met de afwikkeling van de nalatenschap;
 • Eén van de erfgenamen weigert medewerking aan de afwikkeling/verdeling.

In al deze kwesties kunnen wij u adviseren en begeleiden. Het kan natuurlijk ook zijn dat u juist als erfgenaam of executeur wordt aangesproken terwijl daar geen grond voor bestaat. Ook dan kan Verdonk Advocaten u terzijde staan.

Hoe Verdonk Advocaten u kan helpen

Als u vragen heeft, maak dan gebruik van de mogelijkheid van het verkrijgen van een oriënterend kosteloos gesprek bij ons kantoor. Vaak kunnen wij u dan al dan verder helpen door u inzicht in uw juridische positie te geven.

Enerzijds omdat conflicten over een nalatenschap vaak binnen de familie afspelen anderzijds omdat vaak ook emoties nog een rol spelen, leent de oplossing van een (dreigend) conflict zich soms ook voor mediation. Ook daarin kan Verdonk Advocaten met speciaal opgeleide mediators u bijstaan.

Advocaten:

Bekijk onze rechtsgebieden