Contracten

Een goed contract regelt zaken voor als het fout gaat. Hopelijk hoeft het contract daarom ‘de la niet meer uit te komen’, maar als dat wel nodig is, is het juist van groot belang dat de afspraken juridisch zo waterdicht mogelijk op papier staan. Zeker in het contractenrecht geldt: voorkomen is beter dan genezen. Met onze juridische kennis en, minstens zo belangrijk, ons oog voor economische verhoudingen kan Verdonk Advocaten voor u dat maatwerk leveren.

 

Neem contact op

Algemene voorwaarden

Soms blijken de gehanteerde algemene voorwaarden niet op het bedrijf zelf te zijn afgestemd of up-to-date gehouden. Bovendien zijn ze vaak niet op de juiste wijze op het contract van toepassing verklaard, met als gevolg dat u er dan niets aan blijkt te hebben, juist als u ze het hardst nodig heeft. Een ‘quick scan’ door Verdonk Advocaten kan voorkomen dat u hier pas achter komt als het al te laat is.

Handelscontracten

Handelstransacties gaan vaak met specifiek daarover gemaakte afspraken gepaard.  Standaardcontracten voldoen dan bijna nooit en kunnen zelfs averechtse werking hebben. Zeker indien het contract ziet op het aangaan van een duurzame relatie vraagt dit om een goede juridische vastlegging. Helaas moeten we nog steeds te vaak concluderen dat, indien wij vooraf waren geraadpleegd, ‘een hoop ellende’ voorkomen had kunnen worden. Aarzel dus niet ons om advies hierover te vragen.

Vaststellingsovereenkomsten

 Een ‘zekere’ minnelijke regeling is altijd te prefereren boven een ‘onzekere’ procedure. Daarbij is dan het wel noodzakelijk dat die regeling of schikking ook correct en juridisch geldig op schrift wordt gesteld. Zo’n overeenkomst wordt een vaststellingsovereenkomst genoemd. In geval van een succesvolle mediation zal een regeling altijd schriftelijk worden vastgelegd, maar iedere zakelijke schikking vraagt om een deugdelijke vastlegging daarvan. De wet verbindt aan zo’n overeenkomst specifieke gevolgen juist om te voorkomen dat er opnieuw problemen over die overeenkomst kunnen gaan ontstaan. Is daar niet aan voldaan dan bent u vaak weer terug bij af als er toch weer een geschil ontstaat. Het is daarom van groot belang dat u zich goed laat voorlichten over wat er op dit punt wel/niet mogelijk is.

Advocaten:

Bekijk onze rechtsgebieden