Goede verstandhouding door mediation

Bij mediation is uitgangspunt dat weliswaar de mediator het gesprek mogelijk maakt/begeleidt maar partijen zelf samen tot een oplossing komen. Mediation is met name geschikt als u in een goede verstandhouding tot elkaar wilt blijven staan. Mediation veronderstelt wel dat alle betrokken partijen schikkingsbereid moeten zijn. Als de mediation goed verloopt, voorkomt dit een procedure en resulteert dit in een toekomstbestendige oplossing. Die oplossing wordt altijd in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Neem contact op

Particuliere mediation

Mediation is zowel geschikt voor de particuliere als de zakelijke markt. Mediation voor de particulier leent zich met name voor het geval van echtscheiding/verbreking samenleving met kinderen of bij conflicten rondom de afwikkeling van een nalatenschap.

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation is geschikt in het geval van een nog niet volledig vastgelopen, maar wel (dreigend) verstoorde (arbeids)relatie. Ook kan deze worden gebruikt in geval van interne conflicten binnen een onderneming of instelling zelf.

Mediators Verdonk Advocaten

Op ons kantoor zijn diverse advocaten werkzaam die ook als mediator kunnen optreden. Dit biedt als voordeel dat onze juridische kennis en ervaring ingebracht kunnen worden en voorkomt dat u afspraken met elkaar maakt die juridisch niet haalbaar blijken te zijn zodat u toch weer op een advocaat aangewezen bent als dit het geval blijkt te zijn.

De advocaat van Verdonk Advocaten die voor u als mediator optreedt, heeft een geheimhoudingsplicht alsmede een verschoningsrecht. Dit houdt in dat zij over hetgeen tijdens de mediation naar voren wordt gebracht niets naar buiten mag brengen. Ook niet indien de mediation onverhoopt mislukt en alsnog een procedure gevoerd moet worden.

Beroepsorganisaties

De mediators verbonden aan Verdonk Advocaten zijn bij diverse beroepsorganisaties aangesloten. Dit houdt in dat zij een speciale opleiding tot mediator gevolgd hebben zodat hun deskundigheid hierdoor is gewaarborgd.

Kosten

De kosten verbonden aan een mediation voor particulieren worden meestal bij helfte gedragen. Omdat veelal vooraf niet goed valt in te schatten hoeveel werkzaamheden de mediation vergt, zal in beginsel op basis van een uurtarief gedeclareerd worden maar afhankelijk van de concrete situatie is het mogelijk om een vast tarief overeen te komen.

Mediators:

  1. Hiske Bakker (Mfn – register mediator)

Bekijk onze rechtsgebieden