Identificatieplicht


De advocaat is verplicht bij de aanvaarding van de opdracht de identiteit van de cliŽnt te controleren. Er zal gevraagd worden een geldig legitimatiebewijs mee te brengen waarvan een afschrift in het dossier gevoegd wordt en bij een rechtspersoon zal een uittreksels uit de Kamer van Koophandel opgevraagd worden. 

Er zal nagegaan worden of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot het voorbereiden, ondersteunen of afscherming van onwettige activiteiten.

In dat kader dient de advocaat tevens uitvoering te geven aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Die wet is overigens niet van toepassing bij informatie die door de advocaat van de cliŽnt wordt verkregen voor, tijdens of na een gerechtelijke procedure of bij het bepalen van een rechtspositie van een cliŽnt. In die gevallen blijft het juridisch advies onderworpen aan de geheimhoudingsplicht van de advocaat.