Rechtsbijstandverzekering

Degenen die de kosten voor juridische bijstand hebben verzekerd bij een rechtsbijstandverzekeraar zijn vrij in de keuze wie hen bij een juridisch geschil bijstaat. Het is de verzekerde die bepaalt welke rechtshulpverlener in de arm wordt genomen en de verzekeraar maakt financiele afspraken met die rechtshulpverlener over de vergoeding van diens werkzaamheden.